ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
Δεκέμβριος 6, 2017
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Δεκέμβριος 6, 2017

ANCIENT MOMUMENTS

Naoussa is at the heart of Macedonian civilization. From ‘Sfendamos wood village’ you can visit all the antiquities of the area.

Aigai (Vergina), Pella, the Aristotle School where the ancient philosopher taught Alexander the Great and his associates, the famous Macedonian tombs and the great grandeur of the Macedonian civilization.